Bewustzijn verfijnen

Bewustzijn is een toestand van de geest die gekenmerkt is door een besef van het eigen ik en de omgeving
Bron: Wikipedia

Bewustzijn  verfijnen - Wat bedoel ik daarmee?
We merken allemaal wanneer we ziek zijn/worden, stress hebben, onze spierspanning te hoog is.
Alleen wanneer merken we dat het ons "te veel" is en dat we uit balans zijn?
Als we bovenstaande verwoorden, zal iedereen dat op zijn eigen manier doen

Hoe, wanneer herken jij het verschil tussen
A: Verhoogde spierspanning     -     B:  "Gewone" / Funcionele spierspanning?

A: Spanning / Stress  blush   angry               -     B: Ontspanning / In balans smiley

Wanneer je dit verschil op een schaal van 0-10 verwoord?
Welk cijfer krijgt A en welk cijfer krijgt B?
Hoeveel stapje zitten tussen A-B?
Hoe bewust kan je de tussenstappen voelen, activeren? En tegen welke inspanning?
Mijn uitdaging is je hier in te begeleiden met als doel tot meer zelfredzaamheid te komen.enlightened

Verfijn je bewustzijn, verfijn je interne thermostaat, Sandra Roubos
 


Zelfbewustzijn en proactiviteit heel mooi omschreven en uitgwerkt op de manier waarmee ik ook werk te lezen op

Een schrijfopdracht vanuit Mensendieck Limmen, gericht op eigen rollen en betrokkenheid bij anderen


Wetenschappelijk artikel: Bewustzijn uit een buisje http://www.wetenschap24.nl/nieuws/artikelen/2014/Januari/bewustzijn-uit-een-buisje.html 
Teksten van Wikipedia over de theorieen bij bewustzijn
Zo hebben volgens Antonio Damasio onder druk van de evolutie zich in het brein van de mens metarepresentaties gevormd: circuits in de hersenen die in staat zijn condities van het innerlijk leven zelf ('ik denk', 'ik ben verdrietig') op te slaan. Damasio is van mening dat in de hersenen vooral de gyrus cinguli en structuren in de hersenstam hierbij een rol zouden kunnen spelen. Mogelijk vormt ook de prefrontale cortex de basis van dit type bewustzijn. Dit gebied is bij de mens relatief sterk ontwikkeld en zou daarom de aanwezigheid van zelf-representaties bij de mens kunnen verklaren.
 
De theorie, herintredende circuits (Edelman), sluit aan bij het idee dat waarnemen gepaard gaat met categorisatie of toekenning van betekenis. Onze waarneming van een gezicht bestaat bijvoorbeeld niet uit een verzameling van afzonderlijke kenmerken (lip, mond, ogen e.d.), maar uit een blij of droevig, bekend of onbekend gezicht.

.....omdat de kern van het menselijk bewustzijn volgens deze stromingen niet te doorgronden valt met louter wetenschappelijk onderzoek naar cognitieve of hersenfuncties. Dit standpunt wordt ook door sommige Westerse filosofen verdedigd.


 

 --Het doel van de kunst is niet het uiterlijk van dingen weer te geven, maar het innerlijk... dat is de echte werkelijkheid. Aristoteles --

Nieuwsgierig? Of een bewuste keuze om te ontdekken wat mijn begeleiding jou kan bieden?
Bel of mail dan voor een kennismaking in Limmen of meld je aan voor een bewuszijnswandelingen in Egmond/Bakkum
Ik ontmoet je graag, Sandra Roubos