Klachten regeling

Uw tevredenheid is heel belangrijk. Wanneer u klachten, opmerkingen of tips heeft, laat het mij zo snel mogelijk en bijvoorkeur persoonlijk weten.

De praktijk is aangesloten bij de Klachtencommissie Paramedici Eerste lijn.
 
De zorgaanbieder/oefentherapeut binnen Natuurlijk Lichaamskracht heeft de opleiding oefentherapie Mensendieck en post-HBO opleiding psyschosomatische oefentherapie afgerond en is bevoegd oefentherapeut en bevoegd psychosomatisch oefentherapeut. De titels oefentherapeut en psychosomatisch oefentherapeut zijn wettelijk beschermd. Oefentherapeuten vallen onder artikel 34 van de Wet BIG. 
 
Natuurlijk Lichaamskracht behoudt zich aan de beroepscode Oefentherapie  en de beroepsprofielen oefentherapeut en psyschosomatische oefentherapeut.  
De oefentherapeut binnen Natuurlijk Lichaamskracht is lid van de beroepsvereniging VvOCM.
 
Privacy
In het belang van uw behandeling worden uw gegevens in een dossier vastgelegd. Daarbij houd Natuurlijk Lichaamskracht zich aan de gestelde wetgeving. Meer informatie hierover op www.mijnprivacy.nl
 
Toestemmingsvereiste
Voor iedere oefentherapeutische (be)handeling is toestemming van de patiënt vereist voor het starten of vervolgen van de behandeling. De oefentherapeut moet de patiënt dusdanig informeren ( zie informatieplicht) dat de patiënt in staat is zijn besluit weloverwogen te nemen. Bij niet-ingrijpende handelingen mag de toestemming als gegeven worden verondersteld. Het is echter van belang dat de oefentherapeut er op let dat de patiënt instemt met zowel het onderzoek als de behandeling en het vervolg.
 
Toestemming bij minderjarigen:
Bij minderjarigen tussen de 12 en 16 jaar is toestemming nodig van zowel het kind als de ouders.
Behandeling van kinderen jonger dan 12 jaar vereist alleen toestemming van de ouders. Voor beide categorieën geldt, dat wanneer de ouders gescheiden zijn, er toestemming vereist (zie bovenstaande tekst bij toestemmingvereiste) is van beide ouders.
 
Uw opmerkingen/beoordeling per mail geven kan hier
 
Meer info over